สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต - Phuket Tourist Police

สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต - Phuket Tourist Police

สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต - Phuket Tourist Police


ร.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์
สว.ส.ทท.2 กก.5 บก.ทท.

เป้าหมาย บชก.

พัฒนากองบัญชาการตำรวจสอบสวน กลาง ให้เป็นหน่วยงานสืบสวน - สอบสวน มืออาชีพมีความทันสมัยในสากล มีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณสูงจนเป็นที่ยอมรับ ของผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจ หน่วยงานอื่น และประชาชนโดยทั่วไป

พันธกิจ ตร.ทท.

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย และการกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจหน้าที่สำคัญในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว กรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอาชญากรรมข้ามชาติ ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

เว็บไซต์ส่วนราชการ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

หนังสือพิมพ์

โทรทัศน์

Exchange Rate

โครงสร้างการบริหาร

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต. อดิศร์ งามจิตสุขศรี

ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว

 

พ.ต.อ.ประคัลภ์ แสงส่องฟ้า พ.ต.อ.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย พ.ต.อ.ยงเกียรติ มนปราณีต พ.ต.อ.ศุภพล อรุณสิทธิ์
       

พ.ต.อ.ประคัลภ์ แสงส่องฟ้า

รองผู้บังคับการ

ป้องกันปราบปราม

พ.ต.อ.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย

รองผู้บังคับการ

กฎหมาย-สอบสวน

พ.ต.อ.ยงเกียรติ มนปราณีต

รองผู้บังคับการ

บริหาร

พ.ต.อ.ศุภพล อรุณสิทธิ์

รองผู้บังคับการ

ความมั่นคง-กิจการพิเศษ

 

พ.ต.อ. วิเศษ เกตุพันธ์

พ.ต.อ. วิเศษ เกตุพันธ์

ผู้กำกับการ กก.5 บก.ทท.

 
พ.ต.ท. จิรภพ    ภูริเดช พ.ต.ท. สาธิต    พลพินิจ
   

 พ.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช

รอง ผกก.5 บก.ทท.

พ.ต.ท. สาธิต พลพินิจ

รอง ผกก.5 บก.ทท.

 
 

ร.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์

สว.ส.ทท.2 กก.5 บก.ทท. .

 

Bookmark and Share