สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต - Phuket Tourist Police

สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต - Phuket Tourist Police

สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต - Phuket Tourist Police


ร.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์
สว.ส.ทท.2 กก.5 บก.ทท.

เป้าหมาย บชก.

พัฒนากองบัญชาการตำรวจสอบสวน กลาง ให้เป็นหน่วยงานสืบสวน - สอบสวน มืออาชีพมีความทันสมัยในสากล มีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณสูงจนเป็นที่ยอมรับ ของผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจ หน่วยงานอื่น และประชาชนโดยทั่วไป

พันธกิจ ตร.ทท.

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย และการกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจหน้าที่สำคัญในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว กรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอาชญากรรมข้ามชาติ ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

เว็บไซต์ส่วนราชการ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

หนังสือพิมพ์

โทรทัศน์

Exchange Rate

ติดต่อเรา

ตำรวจท่องเที่ยว | Tourist Police

สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ 327 ถ.เยาวราช  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทร  076 - 223891  สายด่วน 1155

E-Mail : tpd_1155@hotmail.com

อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว | Tourist Police Volunteer

อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

สังกัด ส.ทท.2  กก.5 บก.ทท

www.thaitouristpolicevolunteers.com

Bookmark and Share